Zakat Mall

* Surat Berharga antara lain nilai tunai dari Reksadana Saham, Obligasi, Unit Link dan lain-lain.
** Rumah (properti) yang digunakan sehari-hari, TIDAK DIKENAKAN ZAKAT,
*** Kendaraan yang digunakan sehari-hari, TIDAK DIKENAKAN ZAKAT,
**** Nilai koleksi dapat ditaksir sendiri, bila dimungkinkan dapat dibantu kurator seni.


NISAB ZAKAT HARTA (MAAL)

Untuk harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berjumlah di atas nisab. Nisab Zakat Harta (Maal) adalah setara dengan 85 gr emas 24 karat.

Rp.